Riskler

MEVZUAT KARŞISINDA RİSKİN EN BÜYÜĞÜ YAPTIRIMLAR !

Biyogüvenlik konusundaki mevzuat hükümleri incelendiğinde ilgililerin karşılaşabileceği yaptırımlar, en büyük riski oluşturmaktadır. Yaptırımlar incelendiğinde riskin boyutu daha

iyi anlaşılabilecektir. Yaptırımlar, beş ana başlıkta toplanabilir.

.........

.............