Mevzuat

Biyogüvenlik mevzuatı denildiğinde tüm kaynaklarda ulusal mevzuat olarak, 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu, bu kanunu dayanak alan Biyogüvenlik Kurulu Ve Komitelerin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik, uluslararası mevzuat olarak de, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü gösterilmektedir.

Ancak bu konu ile ilgili ciddi araştırma yapmayanların söylemidir. Çünkü GDO ile ilgili denetim-kontrol, numune alma-analiz hususlarında uyulması gereken kurallar Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerine Dair Yönetmelik’in 22 ve 23,maddelerinde açıkça belirtildiği gibi 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’a göre yapılmak zorundadır. Öyle ise 5996 sayılı Kanun ve onun öngördüğü kuralları belirleyen yönetmeliklerde GDO mevzuatı içindedir.Uluslararası Mevzuat